Bemutatkozás

A Népegészségügyi Kar története Magyarország első Népegészségügyi Kara a Kormány döntése értelmében 2005. december 1-ével jött létre a Debreceni Egyetemen a Népegészségügyi Iskola, a Megelőző Orvostani Intézet, a Családorvosi Tanszék és a Magatartástudományi Intézet társulásával. A Karrá alakulást tízéves fejlesztő munka előzte meg. A Kar munkatársai 5 szakirányú továbbképzési szak és egy egyetemi alapképzési szak alapítását és indítását, valamint az egészségtudományi doktori iskola létesítését végezték el a Debreceni Egyetem és az Orvos- és Egészségtudományi Centrum vezetésének hatékony támogatásával, melynek köszönhetően a Kar Magyarországon egyedülálló, s a nemzetközi mezőnyben is versenyképes népegészségügyi képzési és továbbképzési központtá vált. A Kar a bolognai folyamat jegyében kialakította és 2006, illetve 2007 szeptemberétől elindította az alapképzési (BSc) és mesterképzési (MSc) szakait az egészségtudományok ill. népegészségügy területén. 2007. január 1-jével a Megelőző Orvostani Intézet keretei között létrejött az MTA támogatott Népegészségügyi Kutatócsoportja, valamint az ÁOK Belgyógyászati Intézetének I. sz. Belgyógyászati Klinikájához kapcsolódva (illetve onnan kiválva) egy nem önálló tanszék (Népegészségügyi Medicina) került a Kar szervezeti egységei közé. 2008-ban a Karhoz csatlakozott az önálló Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék. 2009 áprilisában a DE OEC Üzemorvosi Szolgálata fuzionált a Családorvosi Tanszékkel, s létrejött a Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék. 2009. szeptember 1-jével a Népegészségügyi Kar átvette az Egészségügyi Kartól a gyógytornászképzésért felelős Fizioterápiás Tanszéket. 2010-ben a Magatartástudományi Intézetben két nem önálló tanszék kezdte meg működését, az Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék, valamint a Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék. A DE Szenátusa 2011 októberében döntött Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítás Tanszék létesítéséről. Szervezeti felépítés A Népegészségügyi Kar a Debreceni Egyetem struktúrájában (link). A Népegészségügyi Kar felépítése Megelőző Orvostani Intézet Biomarker Analízis Tanszék - nem önálló Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék - nem önálló Egészségfejlesztés Tanszék - nem önálló Népegészségügyi Medicina Tanszék - nem önálló MTA Támogatott Népegészségügyi Kutatócsoportja Családorvosi- és Foglalkozásegészségügyi Tanszék Magatartástudományi Intézet Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék - nem önálló Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék - nem önálló Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék Fizioterápiás Tanszék Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék Népegészségügyi Iskola (a Kar szakirányú továbbképzési központja) Küldetésnyilatkozat A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara, mint a népegészségügyi képzés országos oktatói bázison szervezett és működtetett nemzeti központja alapvető feladatának tekinti, hogy a lakosság egészségi állapotának javításához hozzájáruljon. A Kar ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy a népegészségtan területén nemzetközileg elismert színvonalon, a népegészségügyi és egészségügyi intézmények képzési igényeihez igazodva, a képzés teljes spektrumát nyújtja; széles hazai és nemzetközi együttműködés keretében népegészségügyi kutatásokat, valamint szakértői tevékenységet végez. A Kar oktatói munkáját a Népegészségügyi Iskolák Európai Szövetségének (ASPHER) szakmai irányelvei szerint szervezi és végzi.